Sommarsjö

Beställa minnestelegram

Just nu har vi driftstörningar. Om du upplever att systemet inte fungerar som det ska, kontakta oss.

Det är  helt avgiftsfritt och det går oftast att beställa ända fram till kl. 08.00 dagen för begravningen.


Förhandsgranskat motiv
Till minne av
har en gåva lämnats till